CLK WORLD

Follow Us

TİCARET

TİCARET

 

Türkiye ve Orta Asya’daki zengin kaynaklar ile dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin pazarını buluşturmak için çalışıyoruz. İpek Yolu coğrafyasında herhangi bir malzemeyi temin etmeyi sağlayacak donanıma sahibiz. Petrokimya, mineral ve endüstri ürünleri yanında bu coğrafyaya özgün malzemelerin ticareti önceliklerimiz arasında yer almakta- dır. İlgili ülkelerdeki yerel temsilciliklerimiz sayesinde CLK olarak, vermiş olduğu muz sözleri en sağlıklı şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz.

CLK WORLD

İntermodal Taşımacılık

Konteynerleri ve hizmet sunduğumuz coğrafyaların kilit noktalarında bulunan irtibat ofislerimiz aracılığıyla taşınacak yükü, elleçlemeye gerek duyulmadan, entegre sistemler kullanarak kombine bir kompozisyonla taşıyabilmekteyiz. Birden fazla taşıma şeklini içeren bu tür lojistik hizmetleri, hem maliyet hem de sürdürülebilirlik anlamında müşterilere avantaj sağlamaktadır. Intermodal taşımacılık ile,
özellikle demiryolu ve denizyolu taşımacılığını da kullanarak, çevreye olumsuz etkiyi minimuma indirmekte ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Bu açıdan intermodal taşımacılık son yıllarda daha çok tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.