Sürdürülebilirlik

Genel kabul gören tanıma göre sürdürülebilir kalkınma, “Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye sokmaksızın, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılama” olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliğinin gezegenimizin bir numaralı sorunu olmaya hızla yaklaştığı günümüzde, gelecek kuşaklara kaynakları tükenmemiş bir dünya bırakabilmek gittikçe önem kazanmaktadır.

Sürdürülebilir Çevre Politikamız:

 • Üstlendiğimiz projelerde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili coğrafyaların mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
 • Tüm yatırım, tedarik servis sağlama kararlarında çevresel konuları dikkate almak,
 • Üst yönetimden, en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini bir yaşam felsefesi haline getirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 • Enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek,
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak; atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
 • Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak,
 • Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan CO2 gazı miktarını düşürmek, ayrıca üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
 • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerine devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

The first container train with potassium was sent from Turkmenistan.zakhstan and CLK is proud to provide containers for this historic shipment.

We are happy to join 2nd China Import Expo with unique Turkish products as CLK to extend our trade activities in the Silk Road.

Head Office

Büyükdere Caddesi No: 163
34394 Zincirlikuyu,
Şişli – İstanbul
+90 (212) 306 50 00
[email protected]

Dubai Office

CLK Transport FZE
Office No: FZJOA2001
Jebel Ali Free Zone
Dubai – Unites Arab Emirates
[email protected]