SATYN ALMAKLYK

Hytaýda talap edilýän önümleri, tilsimatlary we hyzmat çözgütlerini üpjün etmek üçin gatnaşyklary gurmak bilen CLK kompaniýasy döwrebap Ýüpek ýolunyň ugrunda düzüljek gurluşyk we energetiki taslamalary bilen bagly öz müşderileriniň talaplaryny kanagatlanydyryp bilýär. Bu hyzmat bilen bir hatarda kompaniýa öz işleriniň esasy pudaklarynyň biri bolan logistika pudagynda has ynamly çözgütleri döredip bilýär.

Head Office

Büyükdere Caddesi No: 163
34394 Zincirlikuyu,
Şişli – İstanbul
+90 (212) 306 50 00
[email protected]

Dubai Office

CLK Transport FZE
Office No: FZJOA2001
Jebel Ali Free Zone
Dubai – Unites Arab Emirates
[email protected]