Oba hojalygy önümleriniň söwdasy

CLK oba hojalygy söwda hyzmatlaryny hödürleýär: galla, ýag ekinleri, baklaglar we iýmit, Türkiýedäki we Dubaýdaky, GDA ýurtlary, Hindistan we Hytaýdaky satuw ofislerimiz tarapyndan goldanýar.

Kompaniýa oba hojalyk önümlerini köpçülikleýin satyn almak, import etmek, eksport etmek we satmak bilen meşgullanýar we ýöriteleşdirilen hyzmatlary we tygşytly çözgütleri hödürleýär. CLK toparynyň ussatlygy we iş etikasy müşderileri üçin iň gowy bahalary we netijeliligi kepillendirýär.