CLK WORLD

Follow Us

Sürdürülebilirlik

Çevreyle Barış İçinde…

CLK İPEK YOLU LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. ailesi için çevre bilinci; taşınması gereken bir imaj değil, vazgeçilmez bir yaşam felsefesidir. Ünvanı ve sorumluluk alanları fark etmeksizin tüm çalışanlarımız, çevre duyarlılığı eğitimlerine büyük bir şevkle katılırlar. 

‏‏‏‏‏‏‏‏

Sürdürülebilir Çevre Politikamız:

  • Üstlendiğimiz projelerde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili coğrafyaların mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
  • Tüm yatırım, tedarik servis sağlama kararlarında çevresel konuları dikkate almak,
  • Üst yönetimden, en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini bir yaşam felsefesi haline getirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
  • Enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek,
  • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak; atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
  • Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak,
  • Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan CO2 gazı miktarını düşürmek, ayrıca üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
  • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak.