SÖWDA

CLK kompaniýasy Türkiýäniň we Merkezi Aziýanyň gymmatly çeşmelerini, şol sanda umumy ýagdaýda dünýäde iň gür ilatly bazara eýe bolan Hytaýyň gymmatly çeşmelerini getirmegiň öz ukyplylygy arkaly döwrebap Ýüpek ýolyny öz içine alýan geografiki sebitlerinde islendik harytlar ýa-da önümler bilen üpjün etmek üçin gowy enjamlaşdyrylandyr. Nebithimiýa, mineral we senagat önümleriniň söwdasy hem-de iş alyp barýan geografiki sebitlerine mahsus bolan önümleriň söwdasy – CLK kompaniýasynyň artykmaçlyklarynyň biri bolup durýar. CLK kompaniýasy degişli ýurtlardaky öz ýerli wekilhanalarynyň kömegi bilen öz borçlaryny wagtynda ýerine ýetirýär.

Head Office

Büyükdere Caddesi No: 163
34394 Zincirlikuyu,
Şişli – İstanbul
+90 (212) 306 50 00
[email protected]

Dubai Office

CLK Transport FZE
Office No: FZJOA2001
Jebel Ali Free Zone
Dubai – Unites Arab Emirates
[email protected]